El novembre ja entra més en la tardor i el fred, i això es pot veure al jardí. Cal prendre precaucions amb les plantes i arbustos més delicats perquè arribin a l’hivern en condicions d’afrontar-lo. No deixa de ser, però, un mes bastant enfeinat. Vigila amb el vent!

Les tasques generals del mes són, habitualment:

Plantar i trasplantar. Si la planta ho permet, ara és el millor moment per plantar o trasplantar.

Abonar. Exceptuant les plantes que fan flor a la tardor, com comentàvem a l’octubre, no cal abonar-ne cap fins ja a la primavera.

Regar. El reg de jardí ja es podrà suspendre, però segueix regant els testos de la terrassa, amb menys freqüència que fins ara. També és moment de desmuntar i endreçar el sistema de reg i les mànegues perquè una glaçada matinera no faci malbé res.

Posar buata. Cal posar una capa d’entre 5 i 10 cm d’escorça de pi o palla a les arrels de les plantes més delicades davant del fred.

Podar. Algunes plantes enfiladisses necessiten ara la seva poda de tardor (rosers, per exemple) i arbres fruiters, com la pomera. Un cop feta la poda, unta els talls amb pasta cicatritzant per evitar que les malalties o les plagues s’hi agafin.